We maken schattingen van alle mogelijke vastgoed. Dit van al dan niet private woningen, gronden en appartementen maar zeker ook van alle onroerende goederen in eigendom van bedrijven zoals o.a. kantoren, werkplaatsen, loodsen en gronden. Bijkomend hebben we een jarenlange kennis in het schatten van projecten allerhande. Deze kunnen we zowel op plan schatten, als casco of volledig afgewerkt. Ook voor de waardebepaling van te renoveren of te verbouwen constructies hebben we de nodige kennis en ervaring om u een correcte geschatte waarde te bezorgen en dit zowel in zijn huidige staat als na werken.

Het standaard verslag kan gebruikt worden voor alle doeleinden, behalve voor het indienen van de erfbelasting bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel).

Na uw aanvraag zullen we op korte termijn contact opnemen om een plaatsbezoek in te plannen. Hierbij wordt ook besproken wat de kostprijs zal zijn om het verslag op te maken en wanneer het kan worden aangeleverd. Na het plaatsbezoek wordt al de nodige informatie samen met de verschillende waarden opgenomen in een beknopt doch volledig verslag. Dit bezorgen we u in eerste instantie digitaal. Op eenvoudige vraag kunnen er steeds origineel ondertekende exemplaren per post worden doorgestuurd.

Het expertiseverslag zal u normaal binnen de 14 dagen na de aanvraag kunnen ontvangen. Dit is echter steeds afhankelijk van de ons geboden mogelijkheden voor het uitvoeren van een plaatsbezoek en van de ons te bezorgen info. Indien u door omstandigheden het verslag sneller wenst dan kan dit steeds besproken worden.

Voor het bepalen van de waarde houden we rekening met de verschillende factoren van het vastgoed, dit zijn onder andere de ligging, oppervlaktes, afwerkingsgraad, actuele staat, eventuele mogelijkheden.

De algemene richtprijs voor het uitvoeren van een waardebepaling van een standaard woning of gebouw bedraagt €280, - (excl. btw). Echter vooraleer we overgaan tot het uitvoeren van een opdracht zal er steeds een offerte worden gemaakt, zodat er nadien geen onduidelijkheden zijn betreffende de kostprijs van de opdracht.